REJESTRACJA | LOGOWANIE | PRZECHOWALNIA
0
 • Nowości

 • Sukienki
 • Tuniki

 • Okrycia wierzchnie
 • Dresy

 • Bluzki
 • Spódnice

 • Swetry

 • Spodnie
 • Wyprzedaż rozmiarów 36-42 do -80%
 • Polityka prywatności

   

  Regulamin świadczenia usług sklepu

  Ewex24.pl

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Ewex24.pl (dalej jako „Sklep”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: Ewa Miecielica prowadząc działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWEX z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Elsnera 32 lok. 5, o numerze NIP 5211766368, zwany dalej „Sprzedawcą”.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową m. in. następujących produktów (zwanych dalej Produktami): odzieży.

  3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

  4. Ceny wszystkich Produktów wyrażone są w polskich złotych, w kwocie brutto (tj. zawierającej podatek VAT). O ile opisy Produktów nie stanowią inaczej, Ceny nie obejmują kosztu wysyłki.

  § 2 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Sklep umożliwia Klientom założenie Konta użytkownika. Konto użytkownika nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. Klient korzystający z Konta użytkownika ma możliwość m. in. przeglądać historię swoich zamówień oraz wypełniać automatycznie formularz zamówienia danymi zapisanymi wcześniej danymi.

  2. Klient może założyć Konto użytkownika:

  1) Klikając opcję „Rejestracja” na stronie Sklepu, albo

  2) Zaznaczając pole „Chcę założyć Konto w Sklepie” w formularzu składania zamówienia.

  3. W celu założenia Konta użytkownika Klient podaje swój adres e-mail i hasło oraz potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

  4. W celu usunięcia konta Klient powinien wysłać takie żądanie do Sprzedawcy z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji. Po otrzymaniu e-maila Sprzedawca skonstatuje się z klientem w celu potwierdzenia żądania usunięcia konta w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania. Konto zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia żądania usunięcia konta. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia danych osobowych zebranych w celu realizacji złożonego zamówienia ani danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych.

  § 3 ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

  1. Aby złożyć zamówienie należy:

  1) Wybrać Produkty, dodając je do koszyka za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”;

  2) Po wybraniu Produktów kliknąć „Przejdź do koszyka”, a następnie określić ilość zamawianych produktów, wybrać sposób dostawy i płatności, oraz wprowadzić ewentualny kod rabatowy;

  3) Wprowadzić wymagane dane i potwierdzić, że Klient zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz że akceptuje przedstawione w nich warunki albo zalogować się do Sklepu;

  4) Po ponownym sprawdzeniu treści zamówienia – potwierdzić klikając „Złóż zamówienie”.

  2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  § 4 DOSTAWA

  1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:

  1) Poczta Polska;

  2) Kurier;

  3) Odbiór osobisty;

  2. Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce koszty wysyłki.

  3. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone podczas transportu, a w razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

  § 5 PŁATNOŚĆ

  1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

  1) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

  2) Przelew tradycyjny

  3) Kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem PayU lub Transferuj.pl

  2. Wybór opcji płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków odpowiedniego operatora płatności elektronicznych.

  3. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedawca dla każdego produktu oferowanego przez Sklep określa przewidywany czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych. Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

  2. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

  § 7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

  1. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o skompletowaniu i wysłaniu zamówienia.

  2. Anulowanie zamówienia następuje jeżeli Klient złoży oświadczenie o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3. W każdym przypadku Sprzedawca potwierdzi anulowanie zamówienia wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

  § 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

  1. Klientom sklepu będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom w wypadkach:

  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 .

  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz na adres: ul. J. Elsnera 32 m. 5, 02-680 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

  § 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

  1. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z umową Klient będący konsumentem może skorzystać z opisanej poniżej procedury reklamacyjnej, zgodnej z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien:

  1) złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

  · opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki),

  · określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo nieodpłatnej naprawy towaru),

  · dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem;

  2) dostarczyć lub odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy.

  3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru oświadczenia.

  4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.

  5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności Produktu z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.

  6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

  7. Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  § 10 INFORMACJE TECHNICZNE

  1. Ze Sklepu można korzystać na urządzeniach spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

  1) System operacyjny: Windows , iOS, Linux i inne które używają przeglądarek wymienionych poniżej;

  2) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;

  2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Klienta.

  § 11 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca, tj. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWEX Ewa Krzymowska-Pika. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, w trakcie procesu rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca przetwarza dane klientów w celach marketingowych tylko po otrzymaniu odrębnej zgody Klienta.

  2. Sprzedawca w celu realizacji zamówień udostępnia dane osobowe klientów innym podmiotom, takim jak operatorzy płatności (PayU, Transferuj.pl) i firmy kurierskie.

  3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zarejestrowani Klienci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych osobowych zapisanych na Koncie użytkownika.

  4. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności oraz polityką cookies stanowiącą załącznik do Regulaminu.

  § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Wszelkie zamówienia, a także związane z nimi postępowania reklamacyjne realizowane są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia. Informacje o zmianie Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Sklepu oraz rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do zarejestrowanych Klientów.

  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2014 r.

  NEWSLETTER
  ZAPISZ SIĘ ABY OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O RABATACH I NOWOŚCIACH
  Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl